Gwybodaeth

Caiff ein rhybuddion am fygythiadau, ein seiberwybodaeth, manylion am gystadlaethau a diweddariadau’r tîm eu cyhoeddi a’u storio yma.

Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.

Harry Styles Ymgysylltu Cyngerdd

Roedd cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Mawrth yr wythnos hon yn gyfle perffaith i ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd.

Sector Ariannol Mewn Mwy o Berygl o Ymosodiad DDoS

Ar hyn o bryd y sector gwasanaethau ariannol yng Nghymru yw'r gorau yn y DU y tu allan i Lundain ar gyfer twf allbwn. Wrth i'r sector dyfu yng Nghymru, felly hefyd y risg o ran diogelwch seibr. Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi datgelu tystiolaeth o ymchwydd dramatig a pharhaus yn nifer ymosodiadau DDoS yn erbyn y sector ariannol yn y flwyddyn ddiwethaf.

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 Mae Tarian RCCU yn lansio cystadleuaeth fideo ar gyfer disgyblion 11 - 17 oed, i godi ymwybyddiaeth o Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.

Sector Addysg yn Ne Cymru Sydd â Risg Uchel o Ymosodiad Ransomware

Mae uned troseddau seibr rhanbarthol de Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymosodiadau ransomware sy'n effeithio ar sefydliadau addysgol yn ein rhanbarth. Cynghorir ysgolion, colegau a phrifysgolion yn gryf i wirio eu polisïau seiberddiogelwch a gwydnwch o ganlyniad.

Tarian RCCU yn Lansio Gwefan Newydd

Mae'r Uned Seiberdroseddu Ranbarthol (RCCU) ar gyfer De Cymru wedi lansio ei gwefan newydd. Mae'r wefan wedi'i chreu i helpu cymunedau yn y rhanbarth i fod yn ymwybodol o'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion sy'n ymwneud â seiberddiogelwch.