Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu’n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy’n cael eu hadrodd fwyfwy yw’r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.

Beth yw llythrennau Cyrillig?

Mae llythrennau Cyrillig yn gymeriadau a ddefnyddir yn y sgript Cyrillig, system ysgrifennu ar gyfer llawer o ieithoedd yn Ewrasia. Mae gan bob cymeriad Cyrilig yr wyddor bâr sy’n cynnwys llythyr priflythyren a llythyren fach. Mae 33 llythyren yn yr wyddor Cyrilig Rwsiaidd, gyda 10 ohonynt yn lythrennau llafar, 21 yn lythrennau cytsain, ac mae dau yn arwyddion. Mae llawer o’r llythyrau yn edrych yn debyg iawn i rai wyddor Ladin, fel A, E, K, M, O, a T – rhywbeth y gall sgamwyr fanteisio arno.

Mae cyfrifiaduron bellach yn gallu cefnogi wyddor Cyrillig a gellir mewnosod eu llythrennau yn gynnil ochr yn ochr â llythrennau Lladin. Felly gellir dyblygu URLau dilys i wefannau ag enw da, fel yr eiddo hynny i fanciau, sefydliadau addysgol, a llawer mwy, gydag un neu ddwy lythyren wedi’u newid i Cyrillig. Drwy glicio ar y ddolen sgam bydd unigolion yn cael eu cyfeirio at safle a grëwyd gan sgamwyr, a fydd yn ceisio eu dupe allan o’u gwybodaeth werthfawr, neu arian.

Sut mae codau QR yn beryglus?

Mae codau QR yn cael eu defnyddio’n gynyddol o fewn e-byst gwe-rwydo yn hytrach na’r cysylltiadau URL mwy traddodiadol. Gofynnir i dderbynwyr e-bost sganio’r cod QR gyda’u ffôn – efallai o dan esgus gofyn iddynt ‘ddilysu eu hunain’, ac yna byddant yn cael eu cyfeirio at safle maleisus.

Beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun?

Gwiriwch ddolenni URL yn ofalus, yn enwedig pan fyddwch yn derbyn e-bost neu destun gyda’r ddolen, yn hytrach na mynd trwy beiriant chwilio. A yw unrhyw un o’r llythyrau yn edrych o’i le ar archwiliad agosach? Peidiwch â sganio codau QR mewn e-byst oni bai eich bod wedi dilysu’r ffynhonnell yn gyntaf. Os yw’r e-bost yn honni eich bod wedi dod o’ch banc neu sefydliad rydych chi’n gysylltiedig ag ef, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i wirio ei fod wedi dod oddi wrthynt.

Mae gwasanaethau byrhau cyswllt fel Bitly yn boblogaidd iawn ond maent yn cuddio’r gwir gyrchfan ar gyfer y ddolen. Gallwch ddefnyddio gwasanaethau ehangu cyswllt fel CheckShortURL i ddatgelu ble bydd y ddolen yn mynd â chi, cyn i chi glicio. Dim ond copïwch a gludo neu drawsgrifio’r ddolen i’r gwiriwr.

Darllen rhagor o Wybodaeth

Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Harry Styles Ymgysylltu Cyngerdd

Roedd cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Mawrth yr wythnos hon yn gyfle perffaith i ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd.