Rhybudd am Fygythiad

Caiff ein rhybuddion am fygythiadau, ein seiberwybodaeth, manylion am gystadlaethau a diweddariadau’r tîm eu cyhoeddi a’u storio yma.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.

Sector Ariannol Mewn Mwy o Berygl o Ymosodiad DDoS

Ar hyn o bryd y sector gwasanaethau ariannol yng Nghymru yw'r gorau yn y DU y tu allan i Lundain ar gyfer twf allbwn. Wrth i'r sector dyfu yng Nghymru, felly hefyd y risg o ran diogelwch seibr. Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi datgelu tystiolaeth o ymchwydd dramatig a pharhaus yn nifer ymosodiadau DDoS yn erbyn y sector ariannol yn y flwyddyn ddiwethaf.

Sector Addysg yn Ne Cymru Sydd â Risg Uchel o Ymosodiad Ransomware

Mae uned troseddau seibr rhanbarthol de Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymosodiadau ransomware sy'n effeithio ar sefydliadau addysgol yn ein rhanbarth. Cynghorir ysgolion, colegau a phrifysgolion yn gryf i wirio eu polisïau seiberddiogelwch a gwydnwch o ganlyniad.