Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 Mae Tarian RCCU yn lansio cystadleuaeth fideo ar gyfer disgyblion 11 – 17 oed, i godi ymwybyddiaeth o Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.
Raspberry Pi

Bydd angen i ddisgyblion gydweithio mewn timau o 2 – 3 i greu fideo byr sy’n codi ymwybyddiaeth o agwedd o Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 i’w cyfoedion. Er enghraifft, esbonio’r gwahaniaeth rhwng troseddau cyfrifiadurol a throseddau dibynnol ar gyfrifiadur, rhoi enghreifftiau o’r hyn sy’n gyfystyr â throsedd ym mhob Adran o’r Ddeddf, neu efallai esbonio sut y gall cyfoedion ddatblygu eu sgiliau cyfrifiadurol yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Bydd y daflen hon gan yr NCA Cyber ​​Choices o gymorth: https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/523-cyber-choices-hacking-it-legal-computer-misuse-act-1990/file

Gallai fideo Tarian ‘Peidiwch â Chroesi’r Lein i Seiberdroseddu’ hefyd roi ysbrydoliaeth: https://www.youtube.com/watch?v=7WxT1UA5E-E

Bydd y tîm buddugol yn derbyn Raspberry Pi 4 ar gyfer eu dosbarth, Microbit yr un, a thystysgrif gan yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol. Bydd dosbarth y timau buddugol hefyd yn cael yr opsiwn o fewnbwn gêm pen bwrdd gan ein tîm, lle gallant ddewis rhwng yr Ystafell Ddianc Seiber a her codio pêl Sphero.

Rheolau:

Ni ddylai’r ffilm fod yn hwy na 5 munud o hyd a dylai gael ei hanelu at bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed.

Rhaid i ddisgyblion gofrestru mewn timau o 2 – 3 o bobl.

Rhaid i ddisgyblion fynychu ysgol yng Nghymru.

Gall ffilmiau fod yn Gymraeg neu Saesneg.

Ni all disgyblion gyflawni gweithgareddau anghyfreithlon ar gyfrifiadur er mwyn y fideo. Byddwch yn greadigol a dod o hyd i ffyrdd o gyfeirio at weithred, yn hytrach na’i chyflawni. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch â DC Emyr Jones gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y wefan hon.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth fydd 18 Mawrth 2023. Cyhoeddir yr enillwyr ar y 25ain o Fawrth 2023.

Sut i fynd i mewn:

Rhaid cadw’r fideo mewn fformat mp4 a’i lanlwytho i WeTransfer neu Google Drive. Yna dylid e-bostio’r ddolen i Tarian.Cyber.Prevent@south-wales.police.uk

Rhaid i ddisgyblion gynnwys enw a chyfeiriad e-bost athro (fel ein pwynt cyswllt), enw eu tîm, eu henwau, teitl eu ffilm, enw eu hysgol, a’u grŵp blwyddyn.

Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â DC Emyr Jones gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar y wefan hon. Neu cysylltwch â DC Jones drwy Tarian.Cyber.Prevent@south-wales.police.uk

Darllen rhagor o Wybodaeth

Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.