Siarad â'n tîm

Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am ein gwasanaethau a’n cynhyrchion? Neu’n gobeithio trefnu cyfarfod â ni?

Os ydych yn rhiant / gwarcheidwad / athro sy’n pryderu ynglŷn â sut mae person ifanc yn defnyddio dyfeisiau digidol, gallwch gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen dewisiadau seiber sy’n cynnig arweiniad, llwybrau cadarnhaol ac ymyrraeth (lle bo angen).

ANFONWCH E-BOST ATOM

Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad

Gellir rhoi gwybod i Action Fraud am ddigwyddiadau o dwyll neu seiberdroseddu bob awr o’r dydd a’r nos. Ond os ydych chi, neu rywun arall mewn perygl neu risg uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 nawr.

Anfon neges atom

Rhowch eich manylion cyswllt a rhywfaint o wybodaeth am eich sefydliad / sefyllfa, a byddwn yn cysylltu’n ôl â chi cyn gynted ag y bo modd.

Mae "*" yn nodi'r meysydd sy'n ofynnol