Harry Styles Ymgysylltu Cyngerdd

Roedd cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Mawrth yr wythnos hon yn gyfle perffaith i ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd.

Sefydlwyd Tîm Ymgysylltu Seiberdroseddu Rhanbarthol Tarian yn Neuadd y Ddinas Caerdydd cyn cyngerdd Harry Styles a gynhaliwyd ddydd Mawrth yr 20fed o Fehefin. Ymunodd aelodau o Dîm Plismona Cymdogaeth Heddlu De Cymru, y Sefydliad Bad Achub Cenedlaethol Brenhinol, a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Roedd y digwyddiad yn gyfle delfrydol i ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd sy’n pasio – llawer ohonynt wedi teithio pellteroedd sylweddol i fynychu’r cyngerdd – ac i rannu cyngor diogelwch a rhoi sicrwydd.

Roedd yn ddigwyddiad arbennig iawn i’r tîm gan fod yr Ymgynghorydd Diogelwch Seibr newydd Dan Whelan yn bresennol ar gyfer ei ymgysylltiad swyddogol cyntaf! Cefnogwyd y tîm hefyd gan Wirfoddolwr yr Heddlu Ana, myfyriwr MSc ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwnaeth Dan ac Ana waith gwych yn cynorthwyo aelodau’r cyhoedd, a chafodd y tîm adborth gwych gan y rhai a fynychodd.

Cadwch lygad allan am dîm Ymgysylltu RCCU mewn mwy o ddigwyddiadau dros yr haf!

Darllen rhagor o Wybodaeth

Galwad i Gynghorau’r DU

Bu cynnydd diweddar mewn ymosodiadau seibr gan dargedu cynghorau ar draws y DU.

A allech chi fod yn Wirfoddolwr Seiber nesaf yr Heddlu?

Oherwydd llwyddiant ein don gyntaf o recriwtio, rydym nawr am gyflogi mwy o wirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi ein gwaith yn yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol.

Byddwch yn wyliadwrus URLs ffug gyda Llythyrau Cyrillig a Codau QR maleisus

Mae sgamwyr ar-lein yn esblygu'n gyson eu dulliau ymosod i geisio dal darpar ddioddefwyr allan. Dau dactegau sy'n cael eu hadrodd fwyfwy yw'r defnydd o lythrennau Cyrillig, a chodau QR maleisus.